Naknadno pristigle prakse

Tražiš priliku za obavljanje stručne prakse u inozemstvu? Propustio si službeni IAESTE natječaj? Nisi našao praksu zbog manjka bodova? Nije ti se svidjela ni jedna praksa?

Strpljivo pregledavaj službenu IAESTE stranicu i možda nađeš odgovor na gore postavljena pitanja…

Što je to naknadno pristigla praksa?

Službeni natječaj je završio i prakse razmjenjene na Godišnjoj konferenciji u siječnju (open offers) su podijeljene. Naknadno pristigle prakse ili late offers su prakse za koje se nije nitko javio ili su pronađene nakon Generalne konferencije pa nisu mogle biti podijeljene. Naknadno pristigle prakse su dostupne svim članicama IAESTE-a, stoga ne možemo garantirati da ćemo biti u mogućnosti realizirati prijavu.

 

Kako se prijaviti na naknadno pristiglu praksu?

Objavom prakse na  www.iaeste.hr otvara se mogućnost prijave na praksu. Prijave se zaprimaju e-mailom na info@iaeste.hr.

  Potrebno je poslati sljedeće podatke:

 •  Ime i Prezime
 •  Fakultet, smjer, godinu
 •  Naglasiti ukoliko si sudjelovao na službenom natječaju u studenom 2016.godine.
 •  Referentni broj prakse za koju se prijavljuješ

Administracija IAESTE-a će na temelju tih podataka provjeriti dostupnost prakse i povratno odgovoriti postoji li mogućnost prijave na praksu i koji je rok za nominaciju. Po pozitivnom odgovoru, potrebno je hitno sastaviti nominaciju. Student mora u roku od maksimalno 7 dana od objave prakse poslati valjanu, točnu i potpunu nominaciju na mail adresu koordinatora međunarodne razmjene: exchange@iaeste.hr i na info@iaeste.hr.

Budući da su ovo praske na koje se traži što brža prijava preporuka je da studenti koji se odluče za prijavu na ovu vrste prakse unaprijed pripreme dokumente ako što su npr. životopis ili prijepis ocjena koji se ne mijenjaju (ili ne mijenjaju u cijelosti) u ovisnosti o željenoj praksi kako bi se nominacija što prije sastavila.

Dokumenti potrebni  za sastavljanje nominacije su:

 • dokument kojeg student dobiva prilikom preuzimanja prakse Student Nominated Form
 • dokument u kojem student unosi podatke bitne za zemlju i poslodavca koji nude praksu
 • primat će se isključivo onaj SN (Student Nominated) form koji se nalazi na IAESTE Croatia web stranici, ispunjen na računalu (dokument je u MS Word formatu), na engleskom jeziku i potpisan od strane studenta!
 • Curriculum Vitae (Životopis)
  • dokument s osobnim podacima, podacima o obrazovanju, prethodno obavljenoj praksi, projektima i poslovima, članstvu u organizacijama, nagradama, stipendijama, osobnim interesima i hobijima, preporukama, itd.
 • Pismo poslodavcu
  • dokument na najviše jednoj stranici A4 formata kojim se student obraća potencijalnom mentoru
  • (uključuje zahvalu za ponuđeni posao, kvalifikacije, znanja i vještine te razloge zašto je praksa odgovarajuća za studenta, i dr.)
 • List of subjects studied by the time training begins
  • dokument u kojem student navodi odslušane predmete do trenutka početka prakse (uključuje i predmete predstojećeg ljetnog semestra ukoliko praksa počinje nakon istog);
  • ocjene nisu obvezne, osim ako nije drugačije navedeno

Uvjeti prijave na naknadno pristigle prakse

 • Pravo prijave imaju svi studenti koji zadovoljavaju kriterije propisane od strane poslodavca i kriterije IAESTE zemlje poslodavca
 • Pravo prijave imaju svi studenti, neovisno o službenom natječaju iz listopada 2016.
 • Prednost prilikom nominiranja imaju studenti koji su sudjelovali na natječaju u listopadu 2016.
 • U slučaju da se prijavi više studenata, a svi su sudjelovali na natječaju, prednost dobiva student s najviše prikupljenih bodova
 • U slučaju da student ne pošalje valjanu i potpunu nominaciju u propisanom roku, gubi pravo prijave na sve naknadno pristigle prakse i/ili COBE prakse unutar akademske godine 2016./2017.
 • Ukoliko student odustane od prakse, nakon što je službena nominacija zaprimljena od strane Nacionalnog exchange koordinatora, bez obzira imamo li odgovor poslodaca ili ne, student gubi pravo prijave na sve naknadno pristigle prakse i/ili COBE prakse unutar akademske godine 2016/2017
 • Studenti koji su sudjelovali na natječaju plaćaju 650,00 kn administrativne troškove, dok studenti koji nisu sudjelovali na Natječaju plaćaju 900,00 kn administrativne troškove