Naknadno pristigle prakse

Tražiš priliku za obavljanje stručne prakse u inozemstvu? Propustio si službeni IAESTE natječaj? Nisi našao praksu zbog manjka bodova? Nije ti se svidjela ni jedna praksa?

Strpljivo pregledavaj službenu IAESTE stranicu i možda nađeš odgovor na gore postavljena pitanja…

Što je to naknadno pristigla praksa?

Službeni natječaj je završio i prakse zamijenjene na Generalnoj konferenciji u siječnju (open offers) su podijeljene. Naknadno pristigle prakse ili late offers su prakse za koje se nije nitko javio ili su pronađene nakon Generalne konferencije pa nisu mogle biti podijeljene. Naknadno pristigle prakse su dostupne svim članicama IAESTE-a, stoga ne možemo garantirati da ćemo biti u mogućnosti realizirati prijavu.

 

Kako se prijaviti na naknadno pristiglu praksu?

Objavom prakse na  www.iaeste.hr otvara se mogućnost prijave na praksu . Naknadno pristigle prakse se objavljuju jednom dnevno, do 24:00.

Prijave e-mailom zaprimaju se u razdoblju od 48 sati od objave prakse na službenim stranicama. Prijave se šalju Lokalnom odboru na matičnom fakultetu studenta, na niže navedene kontakte:

Zagreb: lozg.natjecaj@gmail.com
Osijek: outgoing.osijek@gmail.com
Split: iaeste.lo.st@gmail.com
Rijeka: lori.outgoing@gmail.com

  Potrebno je poslati sljedeće podatke:

 •  Ime i Prezime
 •  Fakultet, smjer, godinu
 •  Naglasiti ukoliko si sudjelovao na službenom natječaju u studenom 2013.godine.
 •  Referentni broj prakse za koju se prijavljuješ

Administracija IAESTE-a će na temelju tih podataka provjeriti dostupnost prakse i povratno odgovoriti postoji li mogućnost prijave na praksu i koji je rok za nominaciju. Po pozitivnom odgovoru, potrebno je hitno sastaviti nominaciju. Student mora poslati valjanu, potpunu i točnu nominaciju unutar roka za nominaciju. Upute za sastavljanje nominacije se nalaze na linku www.iaeste.hr/dokumenti.

 

Uvjeti prijave na naknadno pristigle prakse

 • Pravo prijave imaju svi studenti koji zadovoljavaju kriterije propisane od strane poslodavca i kriterije IAESTE zemlje poslodavca
 • Pravo prijave imaju svi studenti, neovisno o službenom natječaju iz studenog 2013.
 • Prednost prilikom nominiranja imaju studenti koji su sudjelovali na natječaju u studenom 2013.
 • U slučaju da se prijavi više studenata, a svi su sudjelovali na natječaju, prednost dobiva student s najviše prikupljenih bodova
 • U slučaju da se prijavi više studenata, a nitko nije sudjelovao na natječaju, lokalni odbor će okvirno izračunati broj bodova i prednost ima student s najviše bodova,
 • U slučaju da se prijavi više studenata, koji su sudjelovali na natječaju, a imaju identičan broj bodova, administracija IAESTE-a će proučiti potrebne kvalifikacije i odabrati najboljeg kandidata
 • U slučaju da student ne pošalje valjanu i potpunu nominaciju u propisanom roku, gubi pravo prijave na sve naknadno pristigle prakse i/ili COBE prakse unutar akademske godine 2013/2014
 • Ukoliko student odustane od prakse, nakon što je službena nominacija zaprimljena od strane Nacionalnog exchange koordinatora, bez obzira imamo li odgovor poslodaca ili ne, student gubi pravo prijave na sve naknadno pristigle prakse i/ili COBE prakse unutar akademske godine 2013/2014
 • Student nakon što je primljen od strane poslodavca, mora potpisati Ugovor o preuzimanju prakse i uplatiti administrativne troškove, nakon kojih će IAESTE početi sa sastavljanjem službene dokumentacije za poslodavca
 • Studenti koji su sudjelovali na natječaju plaćaju 650,00 kn administrativne troškove, dok studenti koji nisu sudjelovali na Natječaju plaćaju 900,00 kn administrativne troškove

Pregled praksi

Sve pristigle prakse se mogu pogledati na:

                                      http://www.iaeste.hr/gallery

 

COBE prakse

Što su to COBE prakse?

COBE prakse su prema definiciji slične naknadno pristiglim praksama i smatraju se late offers prakse. Razlikuju se po završnom slovu C u referentom broju prakse i po pravilima prijave na praksu.

Kako se prijaviti na COBE praksu?

COBE prakse će biti objavljene zajedno za naknadno pristiglim praksama na www.iaeste.hr jednom dnevno, do 24:00.

Student mora u roku od 7 dana od objave prakse poslati valjanu, točnu i potpunu nominaciju Lokalnom odboru IAESTE-a na svojem matičnom sveučilištu e-mailom na sljedeće kontake:

Zagreb: lozg.natjecaj@gmail.com
Osijek: outgoing.osijek@gmail.com
Split: iaeste.lo.st@gmail.com
Rijeka: lori.outgoing@gmail.com

Upute za sastavljanje nominacije se nalaze na linku www.iaeste.hr/dokumenti. Lokalni odbor će biti na raspolaganju prilikom sastavljanja nominacije za sva pitanja i savjete.

Uvjeti prijave na naknadno pristigle prakse

 • Pravo prijave imaju svi studenti koji zadovoljavaju kriterije propisane od strane poslodavca i kriterije IAESTE zemlje poslodavca
 • Pravo prijave imaju svi studenti, neovisno o službenom natječaju iz studenog 2013.
 • Lokalni odbor će na temelju internih pravila i slobodne procjene svih nominacija te na temelju kriterija zatraženih od strane poslodavca odabrati najboljeg kandidata čija nominacija će biti proslijeđena poslodavcu
 • U slučaju da student ne pošalje valjanu i potpunu nominaciju u propisanom roku, gubi mogućnost prijave na navedenu prasku, ali ima pravo na prijavu druge naknadno pristigle prakse i/ili COBE prakse unutar akademske godine 2013/2014
 • Ukoliko student odustane od prakse, nakon što je službena nominacija zaprimljena od strane Nacionalnog exchange koordinatora, bez obzira imamo li odgovor poslodavca ili ne, student gubi pravo prijave na sve naknadno pristigle prakse i/ili COBE prakse unutar akademske godine 2013/2014
 • Student nakon što je primljen od strane poslodavca, mora potpisati Ugovor o preuzimanju prakse i uplatiti administrativne troškove, nakon kojih će IAESTE početi sa sastavljanjem službene dokumentacije za poslodavca
 • Studenti koji su sudjelovali na natječaju plaćaju 650,00 kn administrativne troškove, dok studenti koji nisu sudjelovali na Natječaju plaćaju 900,00 kn administrativne troškove

 

Pregled praksi

Sve pristigle prakse se mogu pogledati na:

                                       http://www.iaeste.hr/gallery