Obaveze

Obaveze IAESTE-a prema poslodavcu:

 • Odabrati odgovarajućeg praktikanta, sukladno zahtjevima koje postavi poslodavac
 • Redovita komunikacija prije i tijekom prakse

Obaveze IAESTE-a prema studentu:

 • Poslati mu sve potrebne informacije za pomoć pri dolasku
 • Dočekati studenta
 • Osigurati mu smještaj
 • Osigurati mu potreban materijal za bolje snalaženje u mjestu boravka (turistički propagandni materijal, mape i sl.)
 • Osigurati mu mjesečni pokaz za javni prijevoz
 • Odvesti ga prvi dan na posao

Obaveze poslodavca prema studentu:

 • Osmisliti posao/projekt na kojemu će raditi praktikant
 • Naći mentora za praktikanta
 • Popuniti ugovor o stručnoj praksi i predati IAESTE-u
 • Pripremiti radno mjesto, radni materijal (računalo, instrumente, literaturu…)
 • Uredno isplaćivati stranog studenta
 • Ispuniti izvještaj za poslodavce (employeers report) na kraju prakse

Omogućite studentu da se iskaže na radnom mjestu. Sve ono izvan njegovog radnog vremena, naša je briga!