Kontakt

IAESTE Croatia

Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti

Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb
fax: +385 1 6043-772
MB: 01441094
OIB: 41387238762

Sve upite vezane uz IAESTE Hrvatska šaljite na mail :
croatia@iaeste.org


Vanja Paulik
Predsjednik Udruge
vanja.paulik@iaeste.org
mob: +385 99 2257 998
Lokalni odbor Zagreb
Matija Sakoman, tajnik
matija.sakoman@iaeste.org
Maja Mršić
Nacionalni tajnik
maja.mrsic@iaeste.org
+385 98 808 677
Lokalni odbor Osijek
Valentina Jović, tajnik
valentina.jovic@iaeste.org
Nacionalni koordinatori:
Ivan Šestak
Međunarodna razmjena
croatia.exchange@iaeste.org
Lokalni odbor Split
Zlatan Hadžiahmetović, tajnik
zlatan.hadziahmetovic@iaeste.org
Iva Kopf
Financijsko poslovanje
iva.kopf@iaeste.org
Lokalni odbor Rijeka
Tina Jenus, tajnik
tina.jenus@iaeste.org
Lara Barišić
Marketing/odnosi s javnošću
lara.barisic@iaeste.org