Mreža IAESTE-a

IAESTEorg

Međunarodni IAESTE je mreža od:

  • 55 punopravnih zemalja članica
  • 8 pridruženih zemalja članica
  • 23 pripravnice za pridruženo članstvo

IAESTE Croatia ima podružnice na:

  • Sveučilištu u Osijeku
  • Sveučilištu u Rijeci
  • Sveučilištu u Splitu
  • Sveučilištu u Zagrebu