Struktura

Struktura međunarodnog IAESTE-a :

IAESTE Hrvatska

Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti IAESTE Croatia je nepolitička, neovisna, samostalna, nevladina i neprofitna međunarodna organizacija. Registrirana je kao udruga studenata pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, a ujedno i kao udruga građana pri Zavodu za državnu upravu pod brojem MB01441094 prema Zakonu o udrugama građana.

Djeluje sa četiri ustrojstvena oblika (lokalna odbora) pri svim sveučilištima u Republici Hrvatskoj:

Udruga ima svojstvo pravne osobe i posjeduje statut koji je ovjeren od strane mjerodavnih službi te niz dodatnih pravilnika i odluka s kojima se definira legalno i pravno funkcioniranje Udruge.

Opstanak IAESTE-a u Hrvatskoj osiguran je dobrovoljnim radom studenata na prikupljanju stručnih praksi i sponzorstava, na organiziranju prihvata stranih studenata i ostalih svakodnevnih poslova.

Dijagram organizacijske strukture IAESTE Croatia:

Struktura hrvatskog IAESTE-a

Struktura hrvatskog IAESTE-a