Razmjena studenata

Razmjena u IAESTE-u funkcionira po principu reprociteta, tj. 1 : 1. Broj primljenih (incoming) studenata jednak je broju poslanih (outgoing) studenata.

Studenti dodiplomskog studija imaju pravo na 2 stručne prakse u inozemstvu a na treću praksu mogu ići studenti postdiplomskog studija. U jednoj akademskoj godini moguće je ići samo na 1 stručnu praksu.

Proces dobivanja stručne prakse traje čitavu godinu sa početkom u listopadu. Proces je vrlo temeljit i detaljan i daje izvrsne rezultate već preko 50 godina.

Godišnji ciklus

Listopad

Traženje radnih mjesta u tvrtkama i institucijama prirodno – matematičkog te tehničkog ili inženjerskog sektora hrvatskog gospodarstva. Ova aktivnost traje do kraja  prosinca, dakle gotovo 3 mjeseca.
Studeni
Tijekom studenog traje prijava hrvatskih studenata za stručnu praksu u inozemstvu. Prijava se vrši  preko interneta a studenti su također dužni donijeti tražene dokumente u ured IAESTE-a.
Prilikom prijave na natječaj vrednuje se uspjeh na fakultetu, rad u IAESTE-u, znanje stranog jezika i rektorova nagrada. Ovim procesom IAESTE Croatia jamči da će zemljama članicama poslati najbolje studente koje će oni smjestiti na stručne prakse kod svojih partnera (strane tvrtke i institucije).
Vrednovanjem rada u IAESTE-u u obliku dodatnih bodova prilikom natječaja odaje se zahvalnost članovima – redovnim studentima bez čijeg volonterskog rada ne bi bilo ove plemenite djelatnosti.
Prosinac
Objava rezultata natječaja. Priprema za Godišnju konferenciju međunarodnog IAESTE-a.
Siječanj
Generalna konferencija IAESTE-a. Na ovom događaju održavaju se bilateralni sastanci zemlja članica na kojima se razmjenjuju sakupljene stručne prakse.
Nacionalna skupština IAESTE Croatia. Na ovom događaju se razdijeljuju razmjenjene stručne prakse između podružnica u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.
Veljača
U veljači se vrši nominacija studenata na stručne prakse u inozemstvu.
Nacionalni ured IAESTE-a zaprima sve nominacije i prosljeđuje ih zemljama članicama.
Ožujak – Svibanj
U ovom periodu pristižu nominacije stranih studenata koje se kontroliraju i prosljeđuju u hrvatske tvrtke.
U isto vrijeme stižu informacije o statusu nominacija hrvatskih studenata na stručne prakse u inozemstvu te se one prosljeđuju istima.
Lipanj – Rujan
U ovom periodu se odrađuje 90% stručnih praksi dok se samo manji dio praksi odrađuje prije ili poslije ljeta.
Članovi IAESTE-a dočekuju strane studente pri dolasku u Hrvatsku, brinu o njima i organiziraju događaje na kojima se okupljaju svi strani studenti a u svrhu upoznavanja i promidžbe Hrvatske.
Rujan – Listopad
U ovom periodu se vrši evaluacija razmjene u protekloj akademskoj godini.
Izrađuju se statistike da bi se brojčano utvrdio obujam razmjene. Da bi se utvrdila kvaliteta odrađenih praksi sakupljaju se popunjeni student i employers reporti. U popunjavanju tih reportova sudjeluju hrvatski i strani studenti te njihovi poslodavci.
Sve zemlje članice popunjavaju i tzv. Quality Assurance form u kojem ocjenjuju kvalitetu i efikasnost rada drugih zemalja s kojima su surađivali u protekloj godini.

Svi rezultati objavljuju se u godišnjem izvještaju međunarodnog IAESTE-a.