Godišnja konferencija

Razmjena međunarodnih praksi se vrši na Godišnjoj konferenciji. Godišnja konferencija je najviša manifestacija svjetskog IAESTE-a, događaj kojim započinje ciklus međunarodne razmjene studenata i jedinstvena prilika za okupljanje članova i djelatnika IAESTE-a iz cijelog svijeta. Tijekom tjedan dana, delegati iz cijelog svijeta razmjenjuju prakse sakupljene u svojim zemljama sa ostalima po principu reciprociteta i time stvaraju temelje za razmjenu studenata tijekom cijele naredne godine.

Osim razmjene, po tradiciji se održava i skupština na najvišoj razini na kojoj se donose i najvažnije odluke te administrativne radionice na kojima delegati dijele svoja iskustva i nastoje pridonijeti poboljšanju kvalitete rada cijele organizacije. Tih tjedan dana bjesomučne aktivnosti i kaotične razmjene je nezaboravno iskustvo za svakog sudionika konferencije i fantastična prilika za upoznavanje ljudi iz čitavog svijeta te zemlje-domaćina koja već po tradiciji organizira društvene aktivnosti tijekom konferencije i putovanja nakon iste.