Kako na praksu ?

 1. Natječaj za stručnu praksu u inozemstvu je otvoren tijekom mjeseca studenog (mjesec dana), svake godine.
 2. Rezultati natječaja su početkom prosinca.
 3. Na praksu možeš jednom na prediplomskom i dvaput na diplomskom studiju.
 4. Tijekom jedne akademske godine možeš ići na 1 stručnu praksu
 5. Više o natječaju pročitaj na stranici www.iaeste.hr/natjecaj
 6. Broj poslanih studenata ovisi o broju praksi koje članovi IAESTE-a sakupe od listopada do prosinca u hrvatskim tvrtkama. Dakle broj poslanih hrvatskih studenata odgovara broju primljenih stranih studenata.
 7. Ne moraš biti član IAESTE-a da bi išao na praksu.
 8. Ukoliko si član IAESTE-a i pridonosiš radu dobivaš dodatne bodove koji ti pomažu pri odlasku na stručnu praksu.
 9. Čitava svjetska razmjena se vrši na Generalnoj Konferenciji, svake godine u drugoj zemlji svijeta.
 10. Početkom veljače se na web stranici objavljuju sve strane prakse na koje će se nominirati hrvatski studenti.
 11. Tjedan dana nakon objave praksi se vrši nominacija studenata prema rang listi napravljenoj nakon natječaja.
 12. Na jednu pristiglu praksu u inozemstvu se nominira samo jedan hrvatski student.
 13. Prilikom natječaja se boduje uspjeh na fakultetu, znanje stranog jezika, aktivnost člana u IAESTE-u i rektorova nagrada. Student sa najvise bodova prvi bira na koju praksu želi ići. Međutim ne moraš biti TOP student da bi otišao na stručnu praksu. Nerijetko se dogodi da se studentima na vrhu rang liste određenog fakulteta ne svide specifičnosti određene prakse i time drugi studenti sa lošijim uspjehom dobiju pravo biranja i razmatranja te prakse.
 14. Student je primljen na praksu tek kada poslodavac razmotri njegov životopis i preporuke.
 15. Vijest o primitku na stručnu praksu stiže u periodu od ožujka do svibnja, najkasnije 2 tjedna prije početka prakse, iako uvijek postoje iznimke.