Natječaj je otvoren od 27.10.2017. te traje do 24.11.2017. uključivo.

DETALJNIJE INFORMACIJE PRONAĐITE OVDJE

  • Popunjeni ‘Natječajni list za dobivanje stručne prakse u inozemstvu’ -> "Prijavi se"
  • Potvrdu o upisu godine i prijepis ocjena svih položenih kolegija na studiju s upisanom prosječnom ocjenom na dvije decimale (preporučujemo da potvrda o upisu godine i prijepis ocjena budu na engleskom jeziku kako bi kasniji proces bio ubrzan);
  • Priložiti kopiju uplatnice na račun IAESTE-a na 75kn Platitelj: vaše ime, prezime, adresa Primatelj: HUMRSPTZ IAESTE CROATIA, Ulica Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb Broj IBAN računa: HR95 2340 0091 1001 8697 2 Poziv na broj odobrenja: vaš OIB Opis: Natječaj - grad
  • Dokument kojim se dokazuje znanje stranog jezika sa odgovarajućom kvantitativnom ocjenom (preporučujemo da dokaz o položenom ispitu stranog jezika/certifikat o znanju stranog jezika bude na engleskom jeziku kako bi kasniji proces bio ubrzan). To može biti:
    • Dokaz o položenom ispitu iz stranog jezika s upisanom ocjenom na matičnom fakultetu (fotokopija prve stranice indeksa i stranice indeksa na kojoj je upisana ocjena - ukoliko se na fakultetu polaže ispit iz stranog jezika) ili
    • Certifikat o znanju stranog jezika najmanje III. stupnja s ocjenom ili V. stupnja i više bez ocjene izdat od škole stranih jezika u Hrvatskoj ili inozemstvu (fotokopija + original na uvid) Za kandidate koji ne posjeduju dokument o znanju stranog jezika IAESTE organizira ispit iz stranog jezika, a održat će se tijekom zadnjeg tjedna natječaja ili neposredno nakon natječaja o čemu će isti biti obaviješteni isključivo putem weba i e-mailom.

Studenti sveučilišnih studija prirodnih i tehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu koji do prijave na natječaj nisu napunili 30 godina starosti te zadovoljavaju jedan od ova dva uvjeta:
  • upisani u 3. godinu preddiplomskog studija ili višu godinu studija
  • ostvarili 105 ECTS-a na preddiplomskom studiju
µ design