Natječaj

Dobrodošli na web stranice IAESTE Croatia natječaja za stručnu praksu!

IAESTE CROATIA
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb
e-mail: info [at] iaeste.hr
http://www.iaeste.hr

Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti IAESTE CROATIA raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STRUČNE PRAKSE U INOZEMSTVU

Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti sveučilišnih studija prirodnih i tehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu koji do prijave na natječaj nisu napunili 30 godina starosti te zadovoljavaju jedan od ova dva uvjeta:

Natječaj je produžen do petka 1. prosinca 2017 uključivo. Prijave pristigle nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje. Prijava se može obaviti putem weba na stranici http://www.iaeste.hr/natjecaj, te je potom potrebne dokumente nužno dostaviti osobno u ured IAESTE-a i to :

Prijave donesene uoči i za vrijeme redovitih sastanaka za članove neće se primati ukoliko Lokalni odbor nije naznačio suprotno.

Prijava mora sadržavati:

 1. Popunjeni ‘Natječajni list za dobivanje stručne prakse u inozemstvu’ koji se ispunjava na web stranici http://www.iaeste.hr/natjecaj
 2. Potvrdu o upisu godine i prijepis ocjena svih položenih kolegija na studiju s upisanom prosječnom ocjenom na dvije decimale (preporučujemo da potvrda o upisu godine i prijepis ocjena budu na engleskom jeziku kako i kasniji proces bio ubrzan);
 3. Priložiti kopiju uplatnice na račun IAESTE-a na 75kn
  Platitelj: vaše ime, prezime, adresa
  Primatelj: HUMRSPTZ IAESTE CROATIA, Ulica Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb
  Broj IBAN računa: HR95 2340 0091 1001 8697 2
  Poziv na broj odobrenja: vaš OIB
  s Opis: Natječaj - grad (napomena: upisujete grad čijem Lokalnom Odboru se prijavljujete na natječaj)
 4. Dokument kojim se dokazuje znanje stranog jezika s odgovarajućom kvantitativnom ocjenom (preporučujemo da dokaz o položenom ispitu stranog jezika/certifikat o znanju stranog jezika bude na engleskom jeziku kako bi kasniji proces bio ubrzan). To može biti:
  a) Dokaz o položenom ispitu iz stranog jezika s upisanom ocjenom na matičnom fakultetu (fotokopija prve stranice indeksa i stranice indeksa na kojoj je upisana ocjena - ukoliko se na fakultetu polaže ispit iz stranog jezika) ili
  b) Certifikat o znanju stranog jezika najmanje III. stupnja s ocjenom ili V. stupnja i više bez ocjene izdat od škole stranih jezika u Hrvatskoj ili inozemstvu (fotokopija + original na uvid)
  Za kandidate koji ne posjeduju dokument o znanju stranog jezika IAESTE organizira ispit iz stranog jezika:
  - Zagreb 22.11. (srijeda) u 18:00 h, juzna zgrada FSB-a, dvorana F -- prijave na zagreb-outgoing@iaeste hr.
  - Prijave za Split: split-outgoing@iaeste.hr
  - Prijave za Osijek: osijek-outgoing@iaeste.hr

NAPOMENA: Svi kandidati koji nemaju potvrdu o poznavanju jezika i planiraju prisustvovati ispitu koji organizira IAESTE moraju dostaviti sve potrebne dokumente zaključno s ponedjeljkom 4. prosinca 2017. godine. Svi ostali kandidati svu potrebnu dokumentaciju moraju dostaviti zaključno s petkom 8. prosinca 2017. godine.

Bodovanje prijava provodi se u skladu s Pravilnikom o razmjeni koji se nalazi na web stranicama http://www.iaeste.hr/?page_id=106. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo za natječaj će diskvalificirati kandidata ukoliko se ustanovi neistinitost dokumenata.
Neslužbene rang liste kandidata bit će objavljene isključivo na web stranicama IAESTE CROATIA (www.iaeste.hr) najkasnije do petka 8. prosinca 2017. godine. Svi studenti imaju pravo na žalbu u roku od tjedan dana svome lokalnom odboru.

Službene rang liste kandidata bit će objavljene na web stranicama IAESTE CROATIA (www.iaeste.hr) u petak 15. prosinca 2017. godine.

Raspodjela praksi održat će se sredinom veljače 2018. u terminu i po rasporedu koji će biti naknadno objavljeni na web stranicama IAESTE CROATIA (www.iaeste.hr).

Zagreb, 20. listopada 2017.