Tjedan mobilnosti studenata sa IAESTE Hrvatska, LO Osijek

Tjedan mobilnosti studenata +

„Tjedan mobilnosti studenata“ organizira IAESTE Lokalni odbor Osijek na Elektrotehničkom fakultetu u zgradi na kampusu, Cara Hadrijana bb u razdoblju od 14.10.2013. do 18.10.2013.

Tko će sudjelovati?
Studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na fakultetima pri sveučilištu J.J. Strossmayera koji su motivirani za osobni i profesionalni razvoj.

Zašto?
Glavni razlog organizacije ovoga projekta je problem nedovoljne informiranosti studentske populacije o programima međunarodnih studentskih razmjena.

Uzroci ovog problema su nedostatak medijske eksponiranosti, nezainteresiranost studenata i institucija za programe međunarodne razmjene studenata te nedostatak financijskih sredstava za promociju istih.

Međunarodna razmjena studenata pruža stručno i praktično radno iskustvo te se nakon obavljene prakse studenti vraćaju bitno osposobljeniji i kvalificiraniji za posao u struci što izravno pridonosi razvoju zajednice.

Osim toga, studenti će kroz radno iskustvo usavršiti strani jezik, upoznati kulturu zemlje u kojoj obavljaju stručnu praksu, sklopiti brojna prijateljstva te samim time unaprijediti sebe kao osobu.