IAESTE Central European Convention ili CEC je jedan od bitnijih IAESTE događaja na ovim područjima.

Prvi CEC je organiziran 1998. u Tuheljskim Toplicama na inicijativu Thomasa Haima, bivšeg nacionalnog tajnika IAESTE Austrija i bivšeg nacionalnog tajnika IAESTE Hrvatska, Maria Kauzlarića. Dosad je održano 39 CEC konferencija, a ove godine u Sopronu održan je 40-i gdje se proslavila 20 godišnjica ovog događaja!

Zbog velikog uspjeha CEC se organizira dva puta godišnje i sve punopravne zemlje članice CER-a (Central European Region) imaju pravo biti domaćin događaja.

U Sopronu je prisustvovalo 5 predstavnika iz Lokalnog odbora Split i 2 predstavnika iz Lokalnog odbora Osijek. Prisustvo događaju pomaže članovima da se povežu s odborima iz cijele centralne europske regije te da se educiraju kroz različite radionice.