Postani član

Postani član

 

Postani član IAESTE jer:
 1. IAESTE je najveća svjetska udruga za razmjenu studenata tehničkih znanosti
 2. Steći ćeš brojna prijateljstva kao i buduće poslovne kontakte u Hrvatskoj, Europi i svijetu
 3. Naučit ćeš jako puno o svim nacijama i kulturama svijeta
 4. Steći ćeš brojne vještine koje su od velikog značaja u poslovnom svijetu:
  • govorničke vještine, pregovaranje
  • izražavanje na stranim jezicima
  • prezentacijske
  • kompjutorske u okružju office programa, programskih jezika i grafičkih programa
  • organizacijske (event organizing)
  • menadžerske (upravljanje ljudskim resursima, planiranje i vođenje sastanaka)
  • ekonomske (upravljanje i stjecanje financija)
  • marketinške
  • ilustracijske i dizajnerske
  • novinarske i uredničke
  • project management
  • poslovna komunikacija (pismena i usmena)
 5. Sve ove vještine i znanja možeš staviti u CV i biti uspješan prilikom zapošljavanja i u budućoj karijeri
 6. Volontiranjem dobivaš dodatne bodove prilikom prijave na natječaj za prakse
 7. IAESTE organizira razne evente u Hrvatskoj i Svijetu na koje možeš otići
Radne grupe

LJETNA RECEPCIJA (LJERA)

Radna grupa koja se bavi dolaznim studentima (praktikantima). Organizira smještaj i druženja te vodi brigu oko welcome paketa.

Koordinator LJERE bira kontakt osobe koje će uz njega brinuti za praktikante.

Kontakt osoba je  zadužena za dolazak praktikanta, njegovu administraciju te brigu o praktikantu za vrijeme njegovog boravka na stručnoj praksi.

HUMAN RESOURCES

Radna grupa koja se bavi prvenstveno samim članovima unutar udruge. Dužnost koordinatora grupe je voditi brigu o pripravnicima, članovima te starijim (alumni) članovima, također i uredno ažurirati podatke u Registru članova.

Radna grupa je zadužena za organizaciju društvenih događanja kao što su izleti, večere, roštiljanja, itd.

FUNDRAISING

Radna grupa koja se bavi prikupljanjem dobrovoljnih novčanih priloga ili drugih resursa tražeći donacije od pojedinaca, poduzeća, dobrotvornih zaklada ili vladinih institucija. Također se bavi i pisanjem projektnih prijedloga za natječaje te pri tome sastavlja dopise za donacije i sponzorstva.

MARKETING

Cilj radne grupe je postići sveukupnu osviještenost studentske populacije i poslodavaca o IAESTE-u. Fokus je na Internet marketingu, a radi se na video projektima te se redovito organiziraju i tematske zabave gdje se može učiti o organizaciji, izrađivati plakate, promo materijale itd.

Najbitniji zadatak je promovirati Natječaj za dodjelu stručne prakse u inozemstvu i promovirati se među poslodavcima. Održavaju se prezentacije, dijele promotivni materijali, čini sve kako bi bilo što više prijavljenih studenata.

INCOMING

Incoming svoj posao počinje završetkom jobraisinga, kada se svi ugovori skupljeni kod poslodavaca unose u međunarodni sustav IAESTE Exchange Platforme. Pristigle nominacije se pregledavaju i prosljeđuju poslodavcima, a nakon dobivanja odgovora poslodavaca Incoming pomaže u radu Ljetne recepcije te se dijele dokumenti i informacije za svakog praktikanta. Također, Incoming pomaže pri kontaktu s poslodavcima i rješavanju mogućih problema. Ostatak godine Incoming se brine o odnosu s poslodavcima tako što šalje božićne čestitke, zahvalnice itd.

OUTGOING

Primarni zadatak radne grupe Outgoing je uz provedbu samog natječaja za stručne prakse – uspješno nominiranje naših studenata i njihovo slanje na praksu.

Iako je radna grupa aktivna čitave godine, najveći posao se događa za vrijeme natječaja u listopadu i studenom te za vrijeme raspodjele praksi i studentskih nominacija u veljači i ožujku.

IT

Primarni zadatak radne grupe IT je briga oko računala, skenera, printera i ostalih uređaja u lokalnom odboru. Česti backup informacija, reinstalacija operacijskog sustava, omogućen rad skenera i printera i korisnička usluga u SPAnet aplikaciji.

POSLOVANJE

Lokalni koordinator za financijsko poslovanje brine o financijskom stanju lokalnog odbora. U suradnji s tajnikom donosi godišnji plan i proračun i brine o njegovu provođenju. Brine o provođenju plaćanja svih izdataka vezanih za rad lokalnog odbora i prikupljanju računa kojima se oni pravdaju te njihovo proslijeđivanje nacionalnom koordinatoru poslovanja. U slučaju naručivanja promotivnih materijala za svoje članove zadužuje nekog ili sam brine o njegovoj prodaji i naplati.

Kako postati član IAESTE-a?

Svaki lokalni odbor ima svoju Facebook stranicu na kojoj možeš vidjeti mjesto i vrijeme održavanja sastanaka. Dođi bez ustručavanja jer svi smo mi studenti kao i ti, ili se učlani prijavom na LINK

LO Zagreb – U pravilu srijedom na FER-u. Vrijeme sastanka provjeri na Facebooku

LO Split – FESB ( ured A112 ) utorkom u 19h

LO Rijeka – RiTeH srijedom u 20h

LO Osijek – STUC ( 3. kat ) utorkom u 20h

Na sastanku ćeš dobiti formular u koji unosiš svoje osobne podatke, interese te u kojoj se radnoj grupi pronalaziš. Također ćeš biti upisan u naš intraweb sustav gdje ćeš moći pristupiti adresaru naših članova.

Tri mjeseca nakon prvog sastanka, odlukom predsjedništva ili skupštine lokalnog odbora, postaješ punopravni član čime dobivaš pravo glasa na skupštinama.