Natječaj

Natječaj

  1. Praksa je sastavni dio nastavnog programa većine prirodnih i tehničkih fakulteta u Hrvatskoj, a stručna praksa IAESTE-a je jednako priznata kao i praksa odrađena u Hrvatskoj.
  2. Na stručnoj praksi u inozemstvu se možeš upoznati sa drugačijim metodama radanovim tehnologijama koje se možda još ne upotrebljavaju u Hrvatskoj.
  3. Moći ćeš usavršiti engleski (strukovni i poslovni) i brojne druge jezike.
  4. U drugačijem ozračju i okruženju ćeš moći primijeniti svoje teoretsko znanje u praksi i razviti profesionalne i komunikacijske vještine.
  5. Stručna praksa u inozemstvu je pravi test snalažljivosti i samostalnosti u jednoj sasvim drugačijoj životnoj okolini.
  6. Steći ćeš brojna prijateljstva i poslovne kontakte.
  7. Dobit ćeš priliku da detaljno upoznaš neku drugu zemlju i da vidiš kako se tamo živi, radi, govori, jede, zabavlja…
  8. Dobit ćeš novu i vrlo vrijednu stavku u CV-u koja će te uvelike razlikovati od ostalih konkurenata prilikom zapošljavanja.
  9. Dobit ćeš jedinstvenu priliku da budeš ambasador Hrvatske u jednoj stranoj zemlji

Više na iaeste.hr/natjecaj