AC prakse su dostupne studentima koji su se prijavili na Natječaj za plaćenu stručnu praksu. Prilikom prijave na Natječaj student iskazuje svoje preferencije (željena destinacija, jezik, vještine i sl.). IAESTE pronalazi praksu po željama studenta te ju dodjeljuje po rang listi.


Continuous Online Based Exchange
Prihvatna zemlja postavlja rok za prijavu te svaka zainteresirana zemlja nominira po jednog kandidata do naznačenog roka. Nakon što prođe rok za prijavu, prihvatna zemlja obavlja selekciju i 3 najbolje nominacije prosljeđuje poslodavcu koji donosi konačnu odluku.


Kao što i samo ime kaže First Come, First Served tip je prakse koji funkcionira po principu najbržeg prsta. Država koja prva pokaže interes i nominira svog studenta rezervira praksu. Na ovaj tip prakse može se prijaviti samo 1 student.


Ovaj tip prakse podrazumijeva studentov samostalni pronalazak tvrtke u kojoj želi raditi i dogovaranje detalja prakse neovisno o IAESTE-u. U tom slučaju IAESTE je posrednik koji studentu omogućava legalan boravak i rad u stranoj zemlji.


Započet kao pilot-projekt naišao je na veliku zainteresiranost studenata i poslodavaca. Glavna prednost pred ostalim praksama je rad od kuće i fleksibilno radno vrijeme. Iako su remote prakse uglavnom volonterskog tipa (mogu biti i plaćene), iskustvo koje student dobije je neprocjenjiva stavka u CV-u.Naknada za administrativne troškove